Etusivu

MITEN KANNATTAA VALMISTAUTUA TILANTEESEEN, KUN EI ENÄÄ KYKENE PÄÄTTÄMÄÄN OMISTA ASIOISTA?

Oma tahto tulee kuulluksi parhaiten, kun on laatinut hoitotahdon, hoivatahdon, edunvalvontavaltakirjat ja tehnyt omaisuusjärjestelyt. (Anja Karvonen-Kälkäjä, OTT, Juridinen asiantuntija 2017). Tässä esittelemme HOITOTAHDON JA HOIVATAHDON

omatahtosateenvarjo

Oma tahto /         Karvonen-Kälkäjä Anja 2017

MIKÄ ON HOITOTAHTO JA HOIVATAHTO?

Hoito- ja hoivatahto ovat ihmisen etukäteen esittämät tahdonilmaisut siitä, miten toivoo itseänsä hoidettavan tilanteessa, kun ei enää itse kykene ilmaisemaan omaa tahtoaan. 

Hoitotahdon ymmärretään yleisesti sisältävän niin hoitoon kuin hoivaankin liittyviä toivomuksia. Kannattaa silti laatia erikseen sekä HOITOTAHTO JA  HOIVATAHTO!

MITÄ HOITO- JA HOIVATAHTO SISÄLTÄVÄT?

Hoitotahdossa ihminen ilmaisee hoitoon liittyviä toivomuksia, kuten

  • Millaisia lääketieteellisiä hoitoja hyväksyy tai ei hyväksy
  • Millaisia hoitotyön menetelmiä hyväksyy tai ei hyväksy

Hoivatahdossa ihminen ilmaisee hoivaan liittyviä toivomuksia kuten

  • Mitkä arkipäivän toimintaan liittyvät asiat ovat merkityksellisiä, esimerkiksi musiikkimaku, harrastaminen, liikkuminen, vaatetus, ihmisten kanssa seurusteleminen, ruokamieltymykset ja ruokailutavat sekä henkisten, hengellisten ja kulttuuristen tarpeiden täyttäminen

MIKÄLI HOIVATAHDON  TOTEUTTAMINEN VAATII ERITYISIÄ RESURSSEJA, JOTKA EIVÄT KUULU YLEISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN VELVOITTEISIIN, TAHDON LAATIJA VARAA SIIHEN RESURSSIT ETUKÄTEEN.

MIKÄ ON HOITO- JA HOIVATAHDON TARKOITUS JA HYÖDYT?

Pääasiallinen merkitys on siinä, että ne mahdollistavat ihmisen osallistumisen hoitonsa päätöksentekoon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen. Lisäksi ne antavat arvokasta tietoa ja perusteita ammattilaisille tehdä eettisiä ratkaisuja työssään.

Hoito- ja hoivatahdon tarkoituksena on tuoda sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä omaisille tietoa siitä, miten ihminen haluaa hoidettavan itseään tilanteessa, kun ei enää kykene ilmaisemaan tahtoaan. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi tajuttomuus tai muistisairaus.

MILLOIN HOITO- JA HOIVATAHTO ASTUVAT VOIMAAN JA OVATKO NE SITOVIA?

Hoito- ja hoivatahto astuvat voimaan silloin, kun ihminen ei kykene ilmaisemaan tahtoaan. Siihen asti varmistetaan aina ihmisen sen hetkinen tahto kysymällä mielipidettä häneltä itseltään.

Hoito- ja hoivatahtoa tulee kunnioittaa ja noudattaa.  Tahdonilmaisusta poikkeaminen on mahdollista vain, jos oletetaan, että ihmisen tahto on muuttunut, se vaatii ylivoimaisia resursseja tai sen mukaan toimiminen vahingoittaa toisia ihmisiä. Tahdonilmaisun sivuuttaminen on paitsi lainvastaista myös epäeettistä toimintaa.

MITEN HOITO- JA HOIVATAHTO TEHDÄÄN?

Hoito- ja hoivatahto voidaan ilmaista joko suullisesti tai kirjallisesti. Molemmat ovat yhtä sitovia. Suullisesti lausuttu tahdonilmaisu kannattaa heti dokumentoida esimerkiksi asiakirjoihin ja laittaa ylös päivämäärä sekä tahdonilmaisun vastaanottajan tiedot. Kirjallinen hoito- tai hoivatahto voidaan laatia olemassaolevien mallien mukaisesti, ne voidaan kirjoittaa myös käsin. 

banner1

Tämän sivuston on laatinut Annu Haho, ProEt Oy, www.proet.fi / annu.haho@proet.fi