Yhteistyökumppanit

Vanhustyön keskusliitto  http://www.vtkl.fi/fin/

Exitus ry http://www.exitus.fi/